BAKGRUND

Vi startade i januari 2019. Vår tanke var att öppna i ett område som saknade ett gym och där det finns många personer som vill bygga upp sin hälsa och få utlopp för sin energi i trevliga och trygga träningslokaler.

När det visade sig att Vårby Gård stämde in på detta, så började planeringsarbetet under senare delen av 2018, och portarna öppnades den 2 januari 2019.